Polimer Malzemeler

Polimer (çok mer )in , kelime anlamı çok parçalıdır. Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine bağlı bir çok parça veya birimi içeren bir katı olarak veya başka bir deyişle birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya birimler olarak düşünülebilir.

 

• Polimerler , en basit tanımıyla çok sayıda aynı veya farklı atomik grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

• Polimer, birden fazla mer’in (molekülün) ısı ve basınç altında birleşerek uzun zincirlerin meydana gelmesiyle oluşur.

• Plastik malzeme olarak da bilinen suni polimerler ,son 40-50 yıl içinde büyük gelişme göstererek günümüzde hacim olarak metallerle hemen hemen eşit oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri; bu malzemelerin nispeten ucuz, kolay işlenebilir, hafif, yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahip olmalarıdır.

• Ayrıca yüksek ısıl ve elektriksel özelliklere ve yeterli mekanik özelliklere sahiptirler.

 

• Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve uçakların yapımında kullanılır.

• Diğer bir örnek de; plastik-beton karışımından elde edilen rijit ve çok iyi sönümleme kabiliyetine sahip olan kompozit malzemeler, tezgah ve diğer ağır makine gövdelerinin yapımında kullanılır.

 

• Son yüzyıl özellikle sentetik polimerlerle ilgili bilim ve teknolojisinin çok hızlı gelişimine tanık olmuştur.

• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde polimer teknolojisi büyüme hızı %10’dan fazladır.

• Önümüzdeki yıllarda dünyada yıllık polimer üretiminin 300-400 milyon ton olması ve polimerik malzemelerin birçok uygulamalarda diğer malzemelerin yerine alternatif malzemeler olarak kullanılması beklenmektedir.

• Halen büyük kapasitelerde üretilen ve günlük hayatta kullanımı yüzlerce tonu bulan PE, PP, PS, PVC gibi klasik polimerlerin yanı sıra mühendislik polimerleri de spesifik ve üstün özellikleri nedeniyle uygulamalarda önemli yer tutmaktadırlar. POL İMER MALZEMELER

• Epoksi reçineleri: Kapalamalarda, kompozit yapımında, yapışkan yapımı

• Poliester: Gazlı içecekler ve su şişeleri, ya ğ, şampuan ve deterjan kaplamaları

• ABS polimer: Bavul, çanta yapımı, kanalizasyon ve atık su ve havalandırma boruları, telefon, elektrik süpürgesi parçaları, direksiyon kılıfı, bilgisayar kabini, otomobil far yuvası

• Polikarbonat: Şişeler, hayvan kafesleri, biberon, ilaç şişesi, koruma amaçlı gözlükler, dürbün, mikroskop parça yapımı

Yorum Gönderin