Çatılarda Su Yalıtımı

Çatılarda Su Yalıtımı

Su İzolasyonu

Bir binanın dış etkenlere en çok maruz kalan kısmı çatılarıdır. Yağmur, kar, dolu, sıcaklık, rüzgâr yükleri vb. birçok fiziksel dış etki altında bulunan çatılar, ayrıca iç ortamdan atmosfere doğru olan su buharı geçişine de maruz kalmaktadırlar. Daha uzun ömürlü yapılar için, suyun girişi önlenmeli veya su buharı şeklindeki çıkışı kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda çatı yalıtımında ısı ve su yalıtımı birlikte tasarlanmalıdır. Temel olarak çatılar teras (düz) ve eğimli çatılar olarak sınıflandırılabilir.

Teras Çatılar

Özelikle geniş oturma alanlarına sahip olan binalarda tercih edilen teras çatılarda su yalıtımı uygulamaları teras çatının kullanılıp kullanılmadığına ve ısı yalıtımı malzemesi ile su yalıtım malzemesinin birbirlerine göre konumlarına göre; geleneksel teras çatı ve ters teras çatı olmak üzere iki farklı tasarımla gerçekleştirilmektedir.

Tüm teras çatılarda; çatı döşemesi ile duvar birleşim noktalarında yalıtım malzemelerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Bu amaçla teras çatılarda, yalıtım mutlaka parapet kenarlarına döndürülmelidir. Su yalıtım örtülerinin düşey yüzeylere uygulanması durumunda, örtülerin parapet hizalarında, duvardan ayrılmaması amacıyla baskı lamaları, cephe elemanları ile yalıtım örtülerinin parapetlerde buluşma noktasını kilitleyen harpuştalar kullanılmalıdır. Tüm düşey ve yatay elemanların birleşim arakesitleri ve düşey yüzeylerin yön değiştirdiği ara kesitlerinde su yalıtım örtülerinin daha yumuşak dönüş yapabilmesi için 45º’lik pah yapılmalıdır. Oluşan muhtelif boşluklar, mastik macunlarla doldurulmalıdır