SIVADA ÇİMENTODAN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERDİR?

SIVADA ÇİMENTODAN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERDİR?

Genel

1-Sıva harcında çimentonun rötre yapması sıvanın çatlamasına neden olmaktadır. Çatlaklar içerisine giren su kış aylarında donarak genleşir ve çatlaklar daha fazla açılır.

2- Flokül (topaklanma) oluşması. Çimento su ile reaksiyona girdiğinde floküllerin dışındaki çimento zerrecikleri hidrate olmakta ancak flokül içerisindeki çimento zerrecikleri hidrate olamamaktadır.Yüzeydeki hidrate olan çimento aldığı suyu geri verdiğinde sıva yüzeyinde terleme ile kendini gösterir.

Terleme,hidrate olmayan bir başka deyişle su ile reaksiyona girmeyen çimentonun harç içindeki mevcudiyetini, dolayısı ile segregasyon (çözülme-ayrışma) olduğunun habercisidir. Sıva harcına konan çimentonun önemli bir kısmı harç içerisinde kuru olarak kalmakta ve harcın içerisinde boşluklar oluşturmaktadır. İleriki zamanlarda su ile karşılaştığında tepkimeye giren bu çimento zerrecikleri aynı zamanda harç içerisinde hacimsel genleşmelere yol açmakta ve sıvanın çatlamasına neden olmaktadır. Betoniyer ile beton üretilmesi esnasında beton içerisindeki iri agrega (çakıl,mıcır) çimento floküllerinin kırılmasına yardımcı olmakta ve flokül oluşumunu azaltmaktadır. Ancak sıva harcı içerisinde flokülleri kıracak irilikte agrega bulunmaz. Bu nedenle Sıva Harcının Hazırlanmasında Betoniyer Kullanmak Son Derece Sakıncalıdır.

3- Çimentonun bir diğer problemi su ile tepkimeye girdiğinde mutlaka Serbest Kireç-CaOH2 açığa çıkarmasıdır. Sıvada Kireç bulunmasının çeşitli sakıncaları vardır.

ÇİMENTO ESASLI SU GEÇİRİMSİZLİK BETON KATKI MADDESİ

ÇİMENTO ESASLI SU GEÇİRİMSİZLİK BETON KATKI MADDESİ

Genel

beton,sıva,harç ve şap gibi karışımlarda su geçirimsizlik katkısı sağlayan toz formunda bir üründür. Bu ürün,kireç gibi kimyasallardan etkilenmeyen ve beton,harç,sıva ve şap gibi karışımlarda oluşan kılcal boşlukları doldurmada kullanılır. Ayrıca harcın mukavemetini artırma özelliğine de sahiptir. beton,harç,sıva ve şap karışımlarının priz ve kürlenme sürelerine bir etkisi yoktur.