SIVADA KİREÇTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERDİR?

Genel

Kireç sıvada ve betonda çeşitli sorunlar ortaya çıkarır. Sülfatlarla tepkimeye girerek hacimsel genleşmeler yaratır, Klor tuzları ile tepkimeye girdiğinde yine hacimsel genleşme yaratır ve çimentonun bağlayıcılığını ortadan kaldırır.

Karbondioksit ile tepkimeye girdiğinde CaCO3 (Kalsiyum Karbonat)a dönüşür.Bu dönüşüm yine bir hacimsel genleşme ile olur.Sudaki Karbondioksit Serbest Kireç ile reaksiyona girerek bikarbonat tuzlarının oluşumuna sebebiyet verir.Bu tuzlar suda çok çabuk eriyen tuzlardır ve sıvanın plakalar halinde dökülmesine yol açar.

Kireç,dış sıvada asla kullanılmamalıdır. Aslında iç sıvada da yukarıda anlatılanlar çerçevesinde kullanılmasının sakıncalı olduğu da açıktır. Ancak,sıvada kireç kullanımı harcın yumuşaklığı ve işlenebilirliğini sağladığı için ustalar tarafından tercih edilmektedir. Dış Sıvada dahi bu nedenle kireç kullanılabilmektedir.Bazen maliyet faktörü de göz önüne alınarak dozaj çok yüksek miktarlara çıkabilmektedir.

SIVADA ÇİMENTODAN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERDİR?

SIVADA ÇİMENTODAN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERDİR?

Genel

1-Sıva harcında çimentonun rötre yapması sıvanın çatlamasına neden olmaktadır. Çatlaklar içerisine giren su kış aylarında donarak genleşir ve çatlaklar daha fazla açılır.

2- Flokül (topaklanma) oluşması. Çimento su ile reaksiyona girdiğinde floküllerin dışındaki çimento zerrecikleri hidrate olmakta ancak flokül içerisindeki çimento zerrecikleri hidrate olamamaktadır.Yüzeydeki hidrate olan çimento aldığı suyu geri verdiğinde sıva yüzeyinde terleme ile kendini gösterir.

Terleme,hidrate olmayan bir başka deyişle su ile reaksiyona girmeyen çimentonun harç içindeki mevcudiyetini, dolayısı ile segregasyon (çözülme-ayrışma) olduğunun habercisidir. Sıva harcına konan çimentonun önemli bir kısmı harç içerisinde kuru olarak kalmakta ve harcın içerisinde boşluklar oluşturmaktadır. İleriki zamanlarda su ile karşılaştığında tepkimeye giren bu çimento zerrecikleri aynı zamanda harç içerisinde hacimsel genleşmelere yol açmakta ve sıvanın çatlamasına neden olmaktadır. Betoniyer ile beton üretilmesi esnasında beton içerisindeki iri agrega (çakıl,mıcır) çimento floküllerinin kırılmasına yardımcı olmakta ve flokül oluşumunu azaltmaktadır. Ancak sıva harcı içerisinde flokülleri kıracak irilikte agrega bulunmaz. Bu nedenle Sıva Harcının Hazırlanmasında Betoniyer Kullanmak Son Derece Sakıncalıdır.

3- Çimentonun bir diğer problemi su ile tepkimeye girdiğinde mutlaka Serbest Kireç-CaOH2 açığa çıkarmasıdır. Sıvada Kireç bulunmasının çeşitli sakıncaları vardır.