Yapı Kimyasalları Nedir

Yapı Kimyasalları Nedir

Genel

Günümüzde yapı kimyasalları denilince ilk akla gelen; kimyasal çözeltiler, eriyikler geliyor. Fakat sadece bunlardan ibaret değildir.Seramik yapıştırıcıları, sıvalar, şaplar, mantolama levha yapıştırıcıları yapı kimyasalları ismi altında geçiyor. Yapı kimyasalları olarak inşaat ve bina yapımında kullanılan yardımcı malzemeler olarakta bilinmektedir.

Yapı kimyasalları şu şekilde gruplandırılır :

 • Tamir harçları,
 • Yapısal güçlendirme ürünleri,
 • Su ve ısı yalıtım ürünleri,
 • Endüstriyel zemin ürünleri,
 • Yapıştırma ve derz ürünleri,
 • Beton katkıları

–          Poliüretan köpükler

–          Kaydırıcı ve form verici özel üretim ürünler

–          Kalıp yağları, Ahşap kalıp yağı ( air fresher), Beton kalıp yağları( air fresher)

Polüretan yapıştırmadan önce yüzeyde yağ var ise yağ sökücü, pas var ise pas sökücü, boya var ise boya sökücü, kireç var ise kireç sökücü ile temizleyip bu şekilde kullanınız.

 

Bina Su İzolasyonu Uygulaması

Bina Su İzolasyonu Uygulaması

Genel

Bina su izolasyonu uygulamalarını dört kategori altında topluyoruz.

 • Çatı,teras su izolasyonu:

Binaların çatılarında şıngıl,membran,kiremit,sandviç panel gibi malzemeler ile yaptığımız su izolasyonu uygulamasıdır.

 • Yağmur oluk ve dereleri su izolasyonu

Bina çatılarında bulunan suyun akışının sağlandığı oluk ve derelerin izolasyonudur.Genelde sürme yalıtım,galveniz saç veya çinko ile yapıyoruz.

 • Perde,bodrum duvarı su izolasyonu

Binaların toprak altında kalan perde(bodrum) duvarlarına uygulanan izolasyon sistemidir.Genelde sürme yalıtım ile uygulaması yapılır.Membran uygulamada yapanlar vardır,ancak tavsiye etmiyoruz.Sebebi ise suyun beklediği alanlarda,membran uygulamasındaki eklerden dolayı suyun bina içerisine sızma riski vardır,her nekadar işçilik iyi yapılsada…

 • Bina çevresi su drenajı

Bina çevresine toprakdan gelebilecek su ve rutubeti ilk önce drenaj sistemi önler.Daha sonra perde duvarına yapılmış olan su izolasyonu sistemi,su ve rutubeti karşılayıp tutar.Ancak yapılan drenaj sistemlerindeki döşeme hataları,sistemin kısa sürede tıkanıp işlemez hale gelmesine neden olmaktadır.Drenajlama yapılırken sistemin döşenmesi çok önemlidir,zira yeniden elden geçirilmesi oldukça masraflıdır.

Yapı Kimyasalları Çeşitleri

Yapı Kimyasalları Çeşitleri

Genel

Yapı kimyasalları denince ilk akla beton, çimento gelebilir. Fakat Yapı Kimyasalları bunlarla sınırla değildir. Peki diğer yapı kimyasalları nelerdir ?

 • Tonaj Arttırıcılar

Blaine Tonaj Arttırıcı Çimento Kimyasalları, öğütme prosesinde değirmenin tonajını ve öğütülen hammaddelerin kuru akışkanlığını arttırmak için geliştirilmiş olan bir kimyasal karışımlardır.

Bu ürünler, çimento imalatında tonaj arttırıcı ürünler olarak bilinirler. Öğütme sırasında oluşan yapışmaları, yani ince öğütülmüş taneciklerin yeniden biraraya gelme eğilimlerini azaltarak, değirmen ve seperatör verimliliğini arttırırlar. Böylece üretim artışı ile enerji tüketiminde azalma elde edilir.

 • Mukavemet Arttırıcılar

Blaine Mukavemet Arttırıcı Çimento Kiyasalları, çimentonun erken ve/veya son dayanımlarını ve kuru akışkanlığını arttırmak için tasarlanmış kimyasal katkılardır. Bu ürünler, mukavemetlerde sağladıkları artış ve akışkanlığı arttırma yeteneklerinden dolayı tüm çimento tiplerinde başarılı olarak uygulanmaktadır.

Mukavemet Arttırıcı Çimento Kiyasalları, çimentonun mukavemetini arttırdıkları gibi, öğütme sırasında oluşan yapışmaları, yani ince öğütülmüş taneciklerin yeniden biraraya gelme eğilimlerini azaltırlar. Çimento imalatında bu ürünlerin kullanılması, kuru akışkanlık sayesinde, değirmen ve seperatör verimliliğini arttırır. Böylece mukavemet artışının yanında üretim artışı ile enerji tüketiminde azalma elde edilir.

 • Krom İndirgeyiciler
 • Farin Öğütme Kimyasalları
 • Mineral Kimyasalları
 • Çimento Kimyasalları

Çimento için Mukavemet Arttırıcı, Öğütme Kolaylaştırıcı, Tonaj Arttırıcı ve Farin Öğütme Kolaylaştırıcı Kimyasal Katkı Maddeleri.

 • Beton Kimyasalları
 • Hiper Akışkanlaştırıcılar
 • Süper Akışkanlaştırıcılar
 • Normal Akışkanlaştırıcılar
 • Beton Kür Malzemeleri
Su Yalıtımının Hayatımızda Önemi

Su Yalıtımının Hayatımızda Önemi

Genel

Yapılarımızın sağlıklı, konforlu olması yaşam faktörlerimizi etkileyen en büyük etkenlerdendir. Bunu sağlamak için ise her türlü iç ve dış etkenlerden korunmalıyız. Konu iç ve dış etkenlerden korunmak ise en etkili yol Su Yalıtımı  yaptırmaktan geçer. Su yalıtımı yaptırmanın ana unsurları :

 • Doğru Detay
 • Nitelikli Malzeme
 • Sağlıklı Uygulama

kbyapikimyasallari-suyalıtımı

Su Yalıtımı ; Hangi halde ve nereden gelirse gelsin şiddeti farketmeksizin yapılara girerek yapı elemanlarına zarar vermesini önlemek için yapılır. Su farklı yollarla yapılarımıza zarar verebilir. Peki bunlar nelerdir ?

 • Cepheden Sızma Yoluyla Rutubet: Sağlıklı bir sıva katı üzerine uygulanan bir boyadan beş ile on kat daha kalın olan dış cephe kaplamaları, yağmur nedeniyle cepheye vuran suyun içeri sızmasını engeller.

 • Yoğuşma Yoluyla Rutubet: Dış cephe ısı yalıtım sistemi iç cephe duvarlarının yüzey sıcaklığını yükselterek yoğuşmanın oluşmasını önler. Düzenli havalandırma yapılması ise bağıl nem oranını düşüreceği için yoğuşmanın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

 • Kılcal Su Yürümesi Yoluyla Rutubet: Koruma sıvası, yapısındaki kanallar yardımıyla suyun buharlaşmasını kolaylaştırarak, yüzeyde rutubet lekelerinin oluşmasını önler. Bu kanallar aynı zamanda, tuzları bünyesinde saklayarak bunların genleşip sıvayı çatlatmalarını engeller.

 • Zeminden Sızan Su Yoluyla Rutubet: Su yalıtım sistemleri, suyun duvardan geçişine engel olur. Bu tür yalıtım sistemleri öncelikle dışarıdan, su tarafından uygulanmalı, ancak sızıntı veya eski binaların rehabilitasyonunda, su yalıtımı içeriden uygulanmalıdır.

 • Basınçlı Su Yoluyla: Yapıya sürekli ve belli bir hidrostatik basınç yapan suları kapsar. Metre cinsinden su sütunu yüksekliği ile ifade edilen su durumu (kg/m2) olarak basınç yapar.Basınçlı suya karşı yalıtımın detaylandırılması su basıncına ve yapının yalıtım üzerine yapacağı sıkışma basıncı faktörüne göre yapılır.

Su İzolasyonu Nasıl Yapılır

Su İzolasyonu Nasıl Yapılır

Genel

Yapılarımız ve sağlığımız için yapılan su izolasyonu ikiye ayrılır: Yüzeysel Su İzolasyonu ve yapısal Su İzolasyonu. Beton, harç vb. gibi su geçirmezliği sağlayan yapı malzemelerinin içine üretimi sırasında kimyasallar eklenir. Bu yapı malzemeleri yapısal Su İzolasyonunda kullanılır.

Bu kimyasalların özelliği malzeme içindeki porozite denilen gözenekliliği ortadan kaldırmaktır. Bilindiği üzere porozite arttıkça geçirimlilik artmaktadır.

kbyapikimyasallari-su-izolasyonu

Yapısal su yalıtım malzemeleri eklendikleri yapı malzeme-sine genelde kürlenme aşamasında etki ederler. Birkaç farklı mekanizma ile malzeme içindeki hava boşluğu miktarını sayıca ve boyutça azaltırlar. Bunlardan en bilineni hava sürükleyici olarak kullanılan malzemelerdir. Yapılarında yağ alkolü ve amonyum tuzu gibi kimyasallar içerirler. Sertleşmekte olan be-tonun içindeki havayı kütle dışına sürüklemeye ve homojen dağılmış küçük boşluklar halinde kalmasını sağlarlar. Bir diğeri ise su geçirimsizlik katkılandır. Bu tip katkılar da betonun karışımı sırasında karışım malzemesine eklenirler. Kapiler su em-meye karşı etkilidirler. Betonun karışım suyunu azaltarak bir miktar da hava sürüklerler.

Yapısal su yalıtım ürünleri karışım oranlarına ve uygulama tekniğine dikkat edilmesi gereken ürünlerdir. Bu tip ürünler ile elde edilen yapı malzemesinin laboratuvar koşullarında test edilerek kullanılması gerekmektedir. Ek olarak basınçlı su etkisindeki yüzeylerde kullanılmaları yeterli sonuç vermemektedir. Yapı elemanının ancak kapiler su etkisinde olduğu durumlarda bu tip ürünler sonuç verebilmektedir. Yapısal Su İzolasyonu ürünleri güvenilir ve kesin sonuç sağlayamamaları nedeniyle su izolasyonu malzemeleri içerisinde değerlendirilmemişlerdir. Yüzeysel Su İzolasyonu ise temel olarak su etkisinden korunacak yapı elemanı ile su arasına su geçirmez bir membran uygulanması ilkesine dayanır. Bilindiği üzere yüzeyde membran oluşturmak imalatın yapılış şekline ve ürünün türüne göre örtü membran, likit-sürme membran ve püskürtme membran olarak adlandırılır.

Yüzeysel yalıtımda membranın türüne göre farklı uygulama detayları olsa da ortak önem kazanmış noktalar da vardır. Bunların başında yalıtım uygulanacak yüzeyin sağlamlığı gelir. Toz, inşaat artığı, kireç-boya, yağ vb. kalıntılar mutlaka uygulama yapılacak yüzeyden uzaklaştırılmandır. Yüzey kalitesi yeterince iyi değilse yani yüzeyden erozyon meydana geliyorsa mutlaka gevşek kısımlar kazınmalı ve uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem sonucunda yüzeyde meydana gelen pürüzlülükler ve malzeme kayıpları tamiri gerektirmektedir. Bu amaçla üretilmiş özel tamir harçları ya da amaca uygun olarak kendi hazırlaya-cağımız malzeme ile yüzey düzleştirilmeli, pürüzlülükler giderilmelidir.

Yalıtım malzemesi uygulanacak yüzeylerin kuru olması da ayrıca önemlidir. Her ne kadar bazı ürünlerin ıslak yüzeylere uygulanabilir olduğu üreticilerce belirtilmişse de suya doygun yüzeyler uygulanan yalıtım malzemesini bünyesine kabul etmeyecektir. Uygulanan malzemenin yüzeydeki dişlere tutunması ve mümkünse penetre olması istenen bir durumdur. Bu sayede malzemenin yüzeye yapışması sağlanmaktadır. Suya doygun bir yüzeyde ise yüzey ıslak ve yüzey boşlukları su ile dolu olduğu için bu yapışma meydana gelemeyecektir. Günümüzde genellikle çift komponentli olarak hazırlanmış olan sürme ve püskürtme ürünlerin raf ömürleri sınırlıdır. Uygulayıcının bu son kullanma tarihine ve depolama koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Örneğin çimento bazlı bir ürün nemli bir depolama alanında son kullanma tarihinden daha önce bozulabilmektedir. Aynı şekilde solvent içerikli bir başka ürün açık bir alanda güneş altında depolandığında çok kısa sürede özelliğini kaybedebilmektedir.

Uygulayıcının şantiyede su, solvent gibi maddelerle seyreltmesi ya da karıştırarak homojenize etmesi gereken durumlarda üreticinin bildirdiği karışım oranlarına uyması önemlidir. Karışımın uygun araçlarla ve yeterli sürede tüm malzemeyi kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde malzeme homojen hale getirilemeyecek, yüzeye uygulanan malzeme farklı bölgelerinde farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterecektir. Malzemenin hazırlanışında ve uygulama kalınlığındaki hata payını azaltmak amacıyla örtü membranlar geliştirilmiştir. Genellikle bir taşıyıcı katman ile birlikte üretilirler. Aynı zamanda içinde kalsit, mermer tozu gibi dolgu malzemeleri de bulundurabilirler. Bu nedenle sürme esaslılardan daha ekonomiktirler.

Bitüm esaslı örtü membranlarının uygulanmasında yüzeye bitüm emülsiyonu uygulanması gerekmektedir. Bitümün viskozitesi daha yüksek ve penetrasyon özelliği daha iyi bir forum olan emülsiyon uygulanacak yüzeyin gözeneklerini doldurarak yüzeyde ince bir katman oluşturur.

Şaloma alevi ile hem emülsyon kaplı yüzey hem de membran ısıtılmaktadır. Böylece membran yüzeye daha iyi yapışmakta ayrıca membrandan malzeme kaybı da yaşanmamaktadır. Şaloma alevinin şiddeti önemlidir ve uygulama sırasındaki hava koşullarından uygulanan malzemenin içeriğine ve uygulanan yüzeye kadar birçok faktörden etkilenir. Doğru bir alev, membranın yüzeyinden akma meydana getirmeyecek şiddette olmalıdır. Ancak ısıtılan bitüm yüzeye temas edene kadar da soğumamalıdır. Membranın ısıtılarak tüm yüzeye yapıştırılması gerekmektedir. Sadece bindirme veya ek yerlerinin ısıtılarak membranların birbirlerine kaynatılmaları yeterli sonuç vermemektedir. Uygulama sırasında ek yerlerinde yapılmış bir işçilik hatası ile yalıtım kaplaması buradan su alabilmektedir. Sıkça meydana gelen bu durum yalıtımın tüm yüzeye yapıştırılmış ise sorun yaratmayabilmektedir.

Bitümlü membran uygulamalarında bindirme paylarına da dikkat etmek gerekmektedir. Genellikle 1 metre eninde üretilen membranların 10-15 cm arasında bir ölçüde birbirleri üzerine bindirilerek yüzeylerin kaplanması gerekmektedir. Bindirme işleminde en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında her iki membranın da ısıtılması gelmektedir. Şaloma alevi her iki membran yüzeyindeki bitümü eritmelidir. Daha sonra bir mala ya da ıspatula aracılığıyla bu yüzeyler hafifçe bastırılarak kaynamaları sağlanmalıdır. Bindirme işlemiyle ilgili olarak dikkat edilecek bir başka nokta da suyun akış yönüdür. Malzemeye suyun geldiği yönde bindirme yapılmalıdır. Böylece bindirme bölgesinde kaynak sorunu olmuşsa da akış membranın altına girmeden devam edecektir.

En İyi Teras Su Yalıtımı Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilmelidir

En İyi Teras Su Yalıtımı Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilmelidir

Genel

Bu yazımızda sizlere “Teraslarda su yalıtımı nedir, teras su yalıtımı nasıl yapılır, teras su yalıtımı için en iyi yöntem nedir ?” bunlardan bahsedeceğiz.

Teraslarda su yalıtımı, betonarme zemin tabliyesinin, suya karşı kilitlenmesi işlemine, teras su yalıtımıdenmektedir. Birkaç farklı yöntemle yapılabilmekte olan bu işlemler arasında amaç su geçirmeyen bir membran ile terasın kaplanmasıdır. Örtü anlamına gelmekte olan membran uygulamaları bu konuda akla ilk gelen ve en fazla kullanılan işlevli uygulamalardır.

Bunlar arasında klasik ve en ucuz sistem olarak gözüken bitümlü membran, PVC membran veya epidiyel membranlar kullanılarak terasların kaplanması ve örtülmesi sayesinde yapılan uygulamalardır. Fakat bu uygulamalar PVC membranların birleşim noktalarındaki işçilik hatalarından dolayı fazla verim alınamamakta olup işlemin ömrü kısa sürmektedir. Aynı zamanda tamirat işçiliği sırasında birleşim noktalarında hata yapılma ihtimali yüksektir.

Diğer bir teras izolasyon malzememiz, epoksi tarzı yüksek yapışkan malzemelerdir. Epoksiler her ne kadar yüzeye aşırı bir aderansla bağlansa da seramiksi yapıya sahip olduğu için kırılgandır, çatlama ihtimali yüksektir ve fiyat olarak faza ekonomik değildir. Bundan dolayı apartman terasları için tercih edilen bir yöntem değildir. Tamiratları zor ve uğraştırıcıdır.

Teraslar için en iyi izolasyon yöntemi, diğer bahsettiğimiz iki yöntemden daha farklı bir uygulama olarak terasların sadece betonarme tabliyesinin yüzeyinde kalmayarak, kılcal çatlaklarından kristalize olarak betonun içerisine nüfus ederek betonarme tabyenin suya karşı geçirimsizlik sağlamasıdır.
Bu sistemde tüm zemine kristalize malzememiz astar olarak betonarme yüzeye uygulanır. Akabinde (duruma göre filesiz) ile birlikte son kat olarak uygulanır ve terasların kenarlarındaki parepetlere kadar dödürülerek bir havuzlama yaratılır.

Süzgeçlerin tıkanması veya aşırı miktarda yağış sebebiyle birikme ihtimali olan suyun, su yalıtımı aşamaması için izolasyon uygulamaları mutlaka kenar parapetlerin altlarına kadar yükseltilerek bir havuzlama sistemi oluşturulmalıdır. Bu sayede birikme anında suyun aşağıya iletilmesinin önüne geçilebilmektedir.

Dış cephe mantolama yapılmış binalarda, tüm dış cephe ısı yalıtımı yaptığı kadar su yalıtımıda yapmaktadır, ancak çatı ve teraslarda yapılmamış su ve ısı yalıtımları, dış cephe ısı yalıtımı yapılmış binalarda önemli eksiler yaratırlar.

Su yalıtımı yapılmamış çatı ve teraslardan su kolaylıkla duvarlar tarafından emileceğinden, mantolama uygulamasının zarar görmesine sebep olabileceği gibi, dış cephe ısı yalıtımının tüm işlevselliğini yitirmesine de sebep olabilir.

Islak mekanlar için su yalıtım sistemi

Islak mekanlar için su yalıtım sistemi

Genel

Problem

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak mekanlar genellikle seramik ile kaplıdır. Ancak seramik uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Su yalıtımı yapılmamış ıslak mekanlarda suyun döşeme ve duvarlardan sızması komşu bölgelerde bozulmalara yol açabilir. Alçı, ahşap, gaz beton gibi hassas yüzeylerin su alması ancak pahalı tamiratlar ile telafi edilebilir.

Islak mekanlarda kritik noktaları da göz önüne alarak yapılacak uygun bir su yalıtım uygulaması etkin bir yalıtım performansı ve konfor sağlar.

Çözüm

1. Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey  temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Zemindeki çatlamış ve kabarmış boyalar tamamen kazınmalı, var olan seramik kaplamalar sökülmelidir. Yüzeyler tozdan arındırılıp astar kat olarak %40 oranında su ilave edilerek inceltilmiş yapı kimyasal ile astarlanmalıdır.

Dikkat! Alçı sıva ve alçıpan yüzeylerde astarlama işlemleri  yapı kimyasal veya  yapı kimyasal ile yapılmalıdır.

2. Kritik noktaların korunması

Dikey ve yatay köşeler, maks. 2 mm. genişliğindeki  çatlaklar, ahşap pano birleşim yerleri, tesisat borusu ve su tahliye deliği gibi özel noktalar genişlik ihtiyacına göre  yapı kimyasal veya weber  yapı kimyasal sentetik-kauçuk su yalıtımı bantları ile korunmalıdır. Bu uygulama için yapı kimyasal kritik noktalara fırça ile uygulanmalı ve bantlar yerlerine yerleştirilip mala ile bastırılmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması

Yalıtım bantlarının kurumasının ardından birinci ve ikinci kat için  yapı kimyasal inceltilmeden tüm yüzeye uygulanmalıdır. Katlar arasında min. 5 saat beklenmeli ve her bir katın uygulaması bir önceki kata dik doğrultuda olmalıdır.

4. Seramik ve derz dolgu uygulaması

Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik uygulamasına min. 12 saat sonra geçilmelidir. Seramiklerin yapıştırılması ve derz dolgu uygulaması için uygun Weber ürünleri seçilmelidir. Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim noktalarında seramik arasına  yapı kimyasal derz dolgu mastiği kullanılmalıdır.

Dikkat!  yapı kimyasal uygulaması yapılmış yatay yüzeyler, seramik uygulaması öncesinde direk ayak yükünü karşılayacak polistren pano vb. uygun bir malzeme ile korunmalıdır.

Gezilen teras çatılar için su yalıtım sistemi

Gezilen teras çatılar için su yalıtım sistemi

Genel

Problem :

Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb. kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır.

Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer.

Çözüm :

1. Yüzey hazırlığı

Döşeme betonu üzerine uygun eğimde ve nitelikte atılmış tesviye şapı, yalıtım uygulaması öncesinde yapışmayı engelleyici kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Ayrıca kullanılacak ürüne göre gerekli yüzey hazırlıkları yapılmış olmalıdır.

2. Köşelerin pahlanması

Sızdırmazlığın devamlılığının sağlanması amacıyla dikey ve yatay köşeler yapı kimyasal veya hızlı kuruma ve sülfat dayanımı istenen durumlarda yapı kimyasal ile pahlanmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması

yapı kimyasal ve hızlı kuruması istenen durumlarda, yapı kimyasal kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanmalı ve tüm yüzeye min. 2 kat halinde uygulanmalıdır. özellikle çimento esaslı su yalıtım ürünlerinde her bir katın uygulaması, bir öncekine dik doğrultuda olmalıdır.

4. Seramik ve derz dolgu uygulaması

Teraslarda yapılacak seramik uygulamalarında, seramiklerin yapıştırılması ve derz dolgu uygulaması için termik gerilimlere dayanıklı uygun yapı kimyasal ürünleri seçilmelidir.
yapı kimyasal uygulaması üzerine son kat olarak yapı kimyasal uygulanmalıdır. yapı kimyasal üzerine seramik kaplanması durumunda yalıtım katmanı üzerine mutlaka kumlama yapılmalıdır.

Yapı Kimyasal Katkıları : Süper Akışkanlaştırıcılar

Yapı Kimyasal Katkıları : Süper Akışkanlaştırıcılar

Genel

Bu kısımda kimyasal katkıların özellikleri ve beton üretimde kullanımları, bu kullanımın çevreye etkileri kısaca anlatılmaktadır. Kimyasal katkıların betondaki kullanım oranı diğer bileşenlere göre düşük olmasına rağmen, etkileri oldukça güçlü olabilir (kullanım miktarına ve beton karışımına eklenme süresine bağlı olarak).

Süper-Akışkanlaştırıcılar

 • Süper-akışkanlaştırıcılar şu anda Avrupa’da üretilen tüm katkıların yaklaşık %38’ini oluşturmaktadır.
 • Süper-akışkanlaştırıcılar su-azaltıcıların karmaşık kimyasal yapıya sahip özel bir kategorisidir.
 • Kullanımları su-azaltıcılara göre daha fazla su azaltma sağlar veya hava sıkışımı ve prizlenme gecikmesi olmaksızın işlenebilirliği artırır.
 • Betonda kullanılan 1960’ların başlarında oluşturulmaya başlanan süper-akışkanlaştırıcıların dört ana grubu; “sülfonatlı naftalin formaldehit (SNF), sülfonatlanmış melamin formaldehit (SMF), vinil kopolimerler ve polikarboksilik eterler” dir.
 • Yeni süper-akışkanlaştırıcılardan olan polikarboksilik asitler (örneğin; etilen oksit malik asit veya etilen oksit akrilik asit kopolimerleri) çimentoyu dağıttığı ve betonun çökme özelliğini sürdürmesini sağladığı için özellikler yakın zamanda dikkat çekmektedir.
 • Bazen az miktarda başka maddeler de eklenebilir örneğin; “trietanolamin (gecikmeye karşı), tributil fosfat (fazla hava sıkışmasını azaltmak için) ve hidroksikarboksilik asit tuzları veya lignosulfonatlar (gecikmeyi artırmak için)”.
 • Ayrıca özel süper-akışkanlaştırıcılar ana bileşenlerin karışımı şeklinde de olabilir.
Yapı Kimyasalları : Silikonlu Boyalar

Yapı Kimyasalları : Silikonlu Boyalar

Genel

Silikonlu Dış Cephe Boyası:

Tanım: Silikon katkılı, Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat bir dış cephe sonkat boyasıdır.

Özellikler: Kapatıcılığı yüksektir. Renkleri solmayan, atmosferik şartlara ve darbeye dayanıklı, su itici özelliklere sahip bir boyadır.

Uygulama: Binanın iç ve dış kısımlarında, sıva, beton, eternit, ytong, briket v.s. yüzeylere güvenle uygulanır. Uygulama yüzeyleri her türlü kirden ve eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. Boya tasarrufu sağlamak ve düzgün bir zemin elde etmek için 1-2 kat iç ve dış cephe boya astarı kullanılması önerilir.

Birinci kat için % 30 su ile inceltilir. İkinci kat uygulamasına 12 saat sonra geçilmelidir. Uygulama anında ortam sıcaklığı +5 derecenin üzerinde olmalıdır.

Kuruma süresi: +25 derecede 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Boyanabilen alan: Boyanın rengine ve yüzeye bağlı olarak 1 Lt. silikonlu dış cephe boyası ile en az 10 m2 alan boyanabilir.

Saklama şartları: Donmaktan koruyunuz. Çocukların ulaşacağı yerlerde bulundurmayınız. Depolama ömrü açılmamış ambalajında en az 1 yıldır [4].

2. Akrilon dış cephe boyası:
Tanım: Akrilik esaslı mat bir dış cephe boyasıdır.

Özellikler: Kapatıcılığı yüksektir. Renkleri solmayan, atmosferik şartlara ve darbeye dayanıklı bir boyadır.

Uygulama: Binanın iç ve dış kısımlarında, sıva, beton, eternit, ytong, briket v.s. yüzeylere güvenle uygulanır. Uygulama yüzeyleri her türlü kirden ve eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. Boya tasarrufu sağlamak ve düzgün bir zemin elde etmek için 1-2 kat iç ve dış cephe boya astarı kullanılması önerilir.

Birinci kat için % 30 su ile inceltilir. İkinci kat uygulamasına ilk katın kurumasından sonra geçilmelidir. Uygulama anında ortam sıcaklığı +5 derecenin üzerinde olmalıdır. Uygulama rulo ve fırça ile yapılabilir.

Kuruma süresi: +25 derecede 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Boyanabilen alan: Boyanın rengine ve yüzeye bağlı olarak 1 Lt. silikonlu dış cephe boyası ile en az 10 m2 alan boyanabilir.

Saklama şartları: Donmaktan koruyunuz. Çocukların ulaşacağı yerlerde bulundurmayınız. Depolama ömrü açılmamış ambalajında en az 1 yıldır [4].

plastik duvar boyası:
Tanım: PVAc esaslı TS 5808’ e göre uzun ömürlü mat görünümlü iç cephe dekoratif duvar boyasıdır.

Özellikler: Her türlü yüzeye kolaylıkla yapışır. Ovalama ve silinmeye karşı dayanıklıdır. Kabarmaz, çatlamaz, içerde oluşan nemi dışarıya atabilme kabiliyeti nedeniyle binaların nefes almasını sağlar. Yüksek örtme gücüne sahip çevre dostu iç cephe boyasıdır.

Boyanabilen alan: Pastel plastik duvar boyasının 1 Lt‘ si ile 12-15 m2 alan boyanabilir.

Uygulama: Binanın iç kısımlarında, sıva, pres tuğla, brüt beton, ahşap gibi yapı elemanlarında, uygulama yüzeyleri her türlü kirden ve eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. Uygulama anında ortam sıcaklığı +5 derecenin üzerinde olmalıdır. Uygulama rulo ve fırça ile yapılabilir.

Kuruma süresi: +25 derecede 24 saatte kurur. Katlar arasında 2 saat beklenmelidir.

Saklama şartları: Donmaktan koruyunuz. Çocukların ulaşacağı yerlerde bulundurmayınız. Depolama ömrü açılmamış ambalajında en az 1 yıldır [4].

Sentetik boya:
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak ve ekonomik bir son kat boyasıdır.

Özellikler: Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

Uygulama: Fırça ve rulo uygulamasında 1 lt. boya 100-150 ml., tabanca uygulamasında 250-300 ml. Sentetik tiner ile inceltilir. Bir gün ara ile iki kat uygulanır. Uygulanacak yüzey kirden, pastan arındırılmalıdır.

Boyanabilen alan: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 lt. ile 15-20 m2 alan boyanabilir.

Kuruma süresi: +25 derecede dokunma kuruması 3 saat, toz kuruması 4saat, sert kuruması 8 saattir .