SU YALITIMI

SU YALITIMI

Genel

Konutlarınıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur ve konutlar yağmur, kar, toprağın nemi, zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve lavabolarda kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalmaktadır. Konutlarımızı ve konforumuzu tehdit eden sulardan korunmak için yapılan bu işlemlere su yalıtımı uygulamaları denir.

Konutlarınıza nüfuz eden su, taşıyıcı kısımlarda yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olmaktadır. Su yalıtımı uygulamaları güvenli konutlar ile birlikte bakteri ve küf oluşumu engellenmiş, sağlıklı ve konforlu ortamlara sahip olmamızı da sağlamaktadır.

Su yalıtımı uygulamaları konutlarınıza suyun sızma ihitmali olan alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bunlar; toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği ve ya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo gibi ıslak hacimli alanlar olarak sıralanabilmektedir. Su yalıtımının bir diğer uygulama alanı da suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapı alanlarıdır.

Su izolasyonu uygulamalarında polimer bitümlü ya da sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Yalıtım uygulamaları ile konutlarınıza nüfuz edemeyen su, süzgeçler ve yağmur suyu drenaj boruları ile yapıdan uzaklaştırılmaktadır.

Yalıtım ile korunması planlanan yapıların suya ne şekilde maruz kaldığı önemlidir. Suyu kapiler olarak mı bünyesine almaktadır, yoksa basınç altındamıdır ? Zemin suyu mu yoksa yağışmı binayı etkilemektedir.

Yeni Nesil Su Yalıtım Malzemeleri

Yeni Nesil Su Yalıtım Malzemeleri

Genel

Geleneksel yerinde uygulamalı örtüler yerine geçen yeni nesil malzemeler;

polyester keçe veya polyester keçe üzerine lamine edilmiş cam tülü fitilleri içeren inorganik taşıyıcılar,

bitümün fiziksel ve kimyasal özellikleri geliştirilmiş polimer bitüm ile kaplanarak

SBS veya APP katkılı modifiye edilmiş

polimer bitümlü örtüler üretilmektedir.

Bu ürünlerin diğer bitümlü su yalıtım ürünlerine karşı üstün su yalıtım özelliğine sahiptir.

 

İnsan doğası gereği atmosferik şartlardan her zaman için kendini korumak istemiştir.

Mağaraların, hem soğuk hem de şiddetli fırtınalardan korunmak için tarih öncesi çağların şartlarında

iyi bir barınak olduğu açıktır.

Yağmur ve fırtınanın getirmiş olduğu olumsuzlukları önleyebilmek için,

mağaralar ve daha sonra oluşturulan ilk çadırlar ile birlikte yağmur suyundan sakınılmıştır.

Su yalıtımı ilk olarak yağmur suyundan korunma gerekliliği ile karşımıza çıkar.

Bu ihtiyaç; mağaraların, kayaların arasına gizlenme,

daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı kavramının ortaya çıkması sonuçlarını doğurmuştur.

Sakınılması gereken yukarıdan gelecek sudur.

Ancak zaman içinde, yapılardaki teknolojik gelişmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve şartları da şekil değiştirir.

Artık sadece bulutlardan gelecek su değil, yeraltı suları da yaşadığımız binalara zarar verebilir konumdadır.

Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişin bu sürece katkısı büyüktür.

Ne zaman ki insanoğlu çadırları ile birlikte kıtalar boyunca gezip durmaktan yorularak,

köklerini salacağı topraklara kavuşma ihtiyacı hissetti,

kendi kökleri gibi bina köklerini de toprağın derinliklerine salma ihtiyacı doğdu.

Artık su ile, aşağıdan da mücadele edilmesi gerekiyordu.

Yapıların, uzun ömürlü, konforlu ve sağlıklı olması;

ancak doğru şekilde tasarlanarak inşa edilmesi ve yapıya zarar veren dış etkilere karşı korunması ile mümkündür.

Yapılara etki eden en önemli faktörlerden biri de sudur.

Yapılar;

• Yağmur, kar gibi yağışlar,
• Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları,
• Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı,
• Yapının, üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları
• Bina içinden gelen su buharının çatı cephe gibi dış yüzeylerde yoğuşması nedeniyle suya maruz kalırlar.

Suyun yukarıda sayılan yollarla yapıyı ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi önlenebilir.

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere

“su yalıtımı”

denir.

Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.

Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak,

kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur.

Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak,

sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar.

Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar,

temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur.

Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler.

Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar.

Zemin üstündeki yapı elemanlarını; yağış sularının ve asidik atmosfer gazlarının zararlarından;

zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için su yalıtımı yapılır.

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının,

binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir.

Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dış duvarlar, çatılar ve temel duvarları yalıtıma konu olur.

1999 yılında ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından richter ölçeği

, tsunami, zemin etüdü gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi.

Korozyon da bu kavramlardan biriydi.

Depremde birçok yapının yıkılmasının nedeni korozyon, yani paslanmaydı.

Korozyonun nedeni ise su yalıtımının yapılmamış olmasıydı.

Yapıların suya karşı yalıtılması gerektiği ne yazık ki çok acı bir tecrübeyle dahi henüz tam olarak anlaşılamadı.

Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir.

Bu durum su yalıtımının yaşamsal bir önemi olduğunu ortaya koyar.

Suyun yapılara verdiği hasar,

özellikle deprem tehdidinin bulunduğu bölgelerde can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturur.

Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek

donatının özelliğini yitirmesine yol açar.

Donatının özelliğini yitirmesi ise dayanım gücüne ve süresine olumsuz etkilerde bulunur (Resim 1).

Suyun binalarımızın dayanıklılığına vermiş olduğu zararı genellikle gözle göremeyiz,

ancak sonuçlarıyla karşılaştığımızda fark edebiliriz.

Büyük bir depremde, korozyona uğramış bir binanın ayakta kalması hemen hemen mümkün değildir.

Bu nedenle özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde su yalıtımının yaşamsal bir önemi vardır.

Su Yalıtımının Tarihçesi Nedir

Su Yalıtımının Tarihçesi Nedir

Genel

Bilinen en eski su yalıtım projesi, Babil’in Asma Bahçeleri’dir. Antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Babil’in Asma Bahçeleri; 25 metre yüksekliğindeki kolonlar üzerine oturan teraslardan oluşuyordu. Su yalıtımı bitüm ve kurşun ile sağlanmıştı. Diğer bitkilerin yanı sıra ağaçlar da bu teraslara dikilmiş ve Fırat nehri yakınlarında köleler tarafından çalıştırılan, su çeken bir sulama makinesiyle sulanmıştı.

Babil’in Asma Bahçeleri,
Kral Nebukadnezar tarafından 26 yüzyıl önce inşa edilmiş,
antik dönemlere ait bir su yalıtım projesidir.
Ağaçlar ve bitkilerin ekilmiş olduğu toprakla doldurulmuş olan teraslar,
yükseklikleri 25 metreye ulaşan bir dizi kemer ile desteklenmiştir.
Ağaç ve bitkilerin sulanması Fırat Nehri’nden yapılıyordu.

Mısırlılarda Bitüm ve bitüm teknolojisini çok iyi bilen bir toplumdu.

Özellikle Ölü Deniz bölgesinde zengin olan bitüm kayalarında

bitümü elde ederek onu işlemiş ve mumyalamada kullanılan parafını elde etmişlerdir.

Yirminci yüzyılın başlarında, su yalıtım projeleri daha yaygın ve olağan bir hale gelerek,

özellikle tüneller, barajlar, havuzlar ve su ile ilgili diğer yapılarda kullanılır olmuştur.

Yaya kaldırımı altında bulunan yeraltı mahzenleri de kömür katranı-zift örtüler ile korunmuştur.

20. yüzyılın başlarına kadar

bitüm veya kömür katranı kullanım alanında ısıtılarak uygulama yapılacak yüzeye sürülmekte,

bu katmanlar arasına taşıyıcı olarak;

pamuk, kanaviçe, hayvan kıllarında yapılmış keçeler gibi organik taşıyıcılar konulmaktaydı.

Bu ilk dönem yerinde uygulamalı örtüleri,

su yalıtımı sağlamak amacıyla 4–6 kat, nem yalıtımı için ise 3–4 kat uygulanıyordu.

20 yüzyılın başlarında ilk fabrikasyon örtüler,

okside bitüm ile kaplanmış karton, jüt, pamuklu kanaviçe, hayvan kıllarından imal edilmiş keçeler vb. organik taşıyıcılara emdirilerek üretilmişlerdir.

Bu örtülerde uygulama alanlarında birbirleri ile ve katlar arasında sıcak okside bitüm kullanılarak uygulanmışlardır.

Bu fabrikasyon üretim kaliteyi ve hızlı uygulamayı beraberinde getirmiştir.

Bugün hallen kullanılmakta olan

Paris, Berlin metrolarının bir bölümü bu örtülerle 20. yüzyıl başlarında yapılmıştır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra organik taşıyıcılar yerine cam tülü gibi inorganik taşıyıcılar geliştirilmiştir.

Cam liflerinde üretilen cam dokumalardan üretilmiş örtüler mukavemet istenen yerlerde tüketicinin kullanımına sunulmuştur.

Su Yalıtım Çeşitleri ve Uygulandığı Yerler

Su Yalıtım Çeşitleri ve Uygulandığı Yerler

Genel

Yapılardan su ve nemi uzaklaştırmak üzere özellikle petrol esaslı olan bitümlü
malzemeler oldukça fazla kullanılmaktadır. Genel olarak sıcak ve soğuk olmak üzere iki
Şekilde su yalıtımı uygulanmaktadır.
Soğuk uygulamalar daha çok sürme işlemlerinde tercih edilmektedir. Sıcak
uygulamalar ise daha çok serme amaçlı yalıtım malzemelerinin montajında uygulanmaktadır.
Su yalıtım malzemeleri;
– Drenajlarda,
– Temel uygulamalarında,
– Banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde,
– DıĢ etkilere devamlı surette açık olan teras ve çatılar gibi alanlarda,
– Endüstriyel yapılarda,
– Su depolarında,
– Havuzlarda oldukça yoğun olarak uygulanmaktadır.

Su Yalıtımı Tanımı ve Önemi

Su Yalıtımı Tanımı ve Önemi

Genel

Su Yalıtımı
Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam
sağlayabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. Söz
konusu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da izolasyondur. Yapılarda su
izolasyonu, suyun hangi şiddette, hangi hâlde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan
içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır.

1.1.1. Tanımı ve Önemi
Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız yağmur,
kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yer altı suyu gibi dış kaynaklı su ile
banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit
eden su ve nemden korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.
Nereden ve nasıl geldiğinin saptanmasının oldukça güç olduğu bilinen suyun yapıya
ve içinde yaşayan insanlara verdiği zarar açıktır. Yapılardaki rutubet insan sağlığını olumsuz
etkilemekte, sağlık problemlerine yol açmakta, konforu zedelemektedir. Su ve rutubetin
etkisine maruz yapı elemanlarının mukavemetleri zayıflamaktadır. Ahşap malzemelerde
çürüme, küflenme, mantarlaşma görülmekte; metal malzemeler parlaklığını yitirmekte ve
korozyona uğramaktadır. Su ve rutubetin etkisindeki duvarlarda kabarma, çiçeklenme ve
küflenme olmakta, bu etki temel ve parapet duvarlarında da aynen kendini göstermektedir.
Döşemelerde ise kabarma ve malzeme dokusunun bozulması görülmektedir.

Su yalıtımı genellikle yapıları su ve rutubetten korumak amacı ile uygulanmaktadır.
Bunun yanında su yalıtımı;
– Yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan donatının paslanmasını ve taşıma
kapasitesinin düşmesini engeller.
– Betonun bozulmasına ve çatlamasına engel olur.
– Binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasına mani
olmak ve suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek
sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlamak maksadıyla yapılır.

 

Çatılarda Su Yalıtımı

Çatılarda Su Yalıtımı

Genel

Genel olarak eğimi % 5’ ten az olan çatılar “teras çatılar”, eğimi % 5’ ten fazla olan çatılar ise “eğimli çatılar” olarak adlandırılırlar.

Yapının bulunduğu iklim kuşağı, yapının çatı alanı ve yapının niteliği gibi özellikler tasarım aşamasında tasarımcının çatının teras mı yoksa eğimli mi olması gerektiğine karar vermesine yardımcı olur. Tasarımcı bu seçimi yaparken özellikle çatı alanının büyüklüğünügöz önüne almalı ve büyük alanlı yapılarda (otel, ofis, apartman v.s.) işlevsellik, yalıtım sistem ömrü, hafiflik gibi özelliklerinden dolayı teras çatı sistemini seçmelidir.

Teras çatılar, gerektiğinde kolaylıkla kullanıma açık şekilde tasarlanabilmektedir. Havalandırma, güneş enerjisi sistemleri gibi tesisatlar teras çatılara çok daha kolay ve güvenli şekilde monte edilmektedir. Çatı sistemi olarak teras seçildikten sonra, tasarımcı çatı üzerine gelecek olan suyun tahliye edileceği noktaları dikkatli bir şekilde belirlemelidir.

Teras çatıların su yalıtımında başlıca kullanılan malzemeler olan polimer bitümlü su yalıtım membranları, ülkemizde çatı alanında ve yapılması gereken yalıtım malzemesinin kullanımına yönelik yayımlanmış olan standartlar bulunmakta ve bu standartlara göre üretim yapılmaktadır. Ayrıca, ters çatılar buhar kesici katman gerektirmedikleri, gerek su yalıtımdaki onarımlarda ve gerekse ısı yalıtım levhalarının değiştirilmesinde büyük kolaylıklar sağladıkları için kısa ve uzun vadede ekonomik olmaktadırlar.

Su Yalıtımı Hakkında Doğru ve Yanlışlar

Su Yalıtımı Hakkında Doğru ve Yanlışlar

Genel

Yanlış : Toprak altı temel perdelerin üzerine koruyucu tabaka uygulamadan toprak dolgusu yapılsa da yalıtım hasar görmez.
Doğru : temel perde su yalıtımı, toprak dolgudan önce koruma altına alınmalıdır.

Yanlış : Geniş beton yüzeylerde hareket ve çatlama riski olmadığı için, kullanılacak su yalıtım malzemesinin esnek olmasına gerek yoktur.
Doğru : Geniş alanların su yalıtımında esnek ve çatlak köprüleme özelliğine sahip malzemeler tercih edilmelidir.

Yanlış : C30 dan sonra betonlar su geçirimsiz olmaya başlar, su yalıtımı yapmaya gerek yoktur.
Doğru : Betonlardaki su geçirimsizliğinin beton mukavemeti ile doğrudan ilgisi yoktur. Su beton içerisindeki kılacal boşluklardan geçer. Pratikte boşluksuz beton yapmak hemen hemen olanaksızdır. Her tür betona su yalıtımı yapılmalıdır.

Yanlış : Yeni binalarda rötre çatlağı olmadığı için kullanılan su yalıtım malzemesinde çatlak köprüleme özelliğine ihtiyaç yoktur.
Doğru : Taze beton ilk 6 ay bünyesindeki serbest suyu kaybedeceğinden çatlama riski çok yüksektir. Zemin oturması sebebi ile özellikle yeni binalarda meydana gelen bina hareketleri sonucu oluşan çatlaklar için uygun çatlak köprüleme özelliğine sahip malzemeler tercih edilmelidir.

Yanlış : Basınçlı su tıkama (su tut) harçları tek başına su yalıtımı yapmaya yeterlidir.
Doğru : Basınçlı su tıkama harçları üzerine tekrar uygulama yapılmadığında su basıncı ile zamanla mukavemetini yitirebilir.

Yanlış : Su yalıtım uygulamalarında her malzeme her türlü alana kullanılabilir. Uygulama sadece kullanacak ustaya bağlıdır.
Doğru : Su yalıtımı için kullanılacak malzeme, uygulanacak alana göre seçilmelidir. Her yalıtım için farklı malzeme bulunmaktadır.

Yanlış : Yüzeyde su birikintisi varken de şaloma ile bitümlü membran yapıştırması yapılabilir.
Doğru : Bitümlü membran uygulamasından önce yüzey kurutulmalı ve astarlanmalıdır.

Yanlış : Bina zemini su almıyor, bu nedenle su yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.
Doğru : Bina zemininden su çıkmasa da su yalıtımı mutlaka yapılmalıdır.

Yanlış : En üst katta oturuyorum sadece dairemin olduğu kısma su yalıtımı yaptırmak yeterlidir.
Doğru : Su yalıtımı bina terasının bütününe uygulanmalıdır.

Yanlış : Binamızın üst katına terastan su geliyor, seramik kaplama yaptırdık.
Doğru : Seramik yalıtımın koruyucu ve zemin kaplamasıdır. Su yalıtımı uzman ekiplerce doğru tercih edilen su yalıtım ürünleri ile yapılabilir.

Yanlış : Havuzumuzun betonunu tek parça ve katkılı döktük, bu nedenle su yalıtımına gerek yok.
Doğru : Su yalıtımı doğru seçilmiş esnek su yalıtım malzemeleri ile yapılır.

Yanlış : Depremde binaların yıkılmasının nedeni eksik malzeme kullanımıdır.
Doğru : Yıkılma nedenleri sadece eksik malzeme kullanımı değildir. Su yalıtımı yapılmadığı için temelde kullanılan demirin korozyona uğrayıp çürümesidir.

Yanlış : Temel perde duvarlarında su yalıtımı için drenaj levhası yeterlidir.
Doğru : Drenaj levhası temel veya perdede yapılan yalıtımı koruma amaçlıdır. Tek başına su yalıtım malzemesi değildir.

Yanlış : Terasımıza toprak dökerek çiçek yetiştirmek istiyoruz, drenaj sistemi yaptırdık yeterli olacaktır.
Doğru : Teraslarda yeşil örtü oluşturulması için yalnızca drenaj sistemi yeterli değildir, uygun su yalıtımı ve filrasyon sistemi oluşturulması gerekir. Bitki köklerine dayanıklı uygun su yalıtım malzemeleri ile bir sistem oluşturulmalıdır.

Yanlış : Binamız kuzey cepheden su alıyor iç cephelerde rutubetlenme var dışarıdan zift sürmek yeterli olur.
Doğru :Binaların kuzey cephelerine zift türevi ürünler sürmek doğru bir uygulama değildir, sorun dış cephelerde su ve ısı yalıtımının birlikte yapılmasıdır.

Yanlış : Evimizin ıslak hacimleri düşük döşeme ve kum ile dolduruldu, su yalıtımı malzemesi gerekmez.
Doğru : Kum ile düşük döşemelerin doldurulması su yalıtımı anlamına gelmez. Seramik altında doğru seçilmiş çimento esaslı veya bitüm esaslı su yalıtım ürünleri kullanılmalıdır.

Yanlış : Temel grobetonunu döktükten sonra XPS döşendi, su yalıtımı yaptırmamıza gerek kalmamıştır.
Doğru : XPS ürünler yalnızca ısı yalıtımı amacı ile kullanılır, su yalıtımıına faydası yoktur, su yalıtımı ayrıca yapılmalıdır.

Yanlış : Su yalıtımının bize enerji tasarrufu olarak bir faydası olmayacaktır, yaptırmamıza gerek yoktur.
Doğru : Su yalıtımı enerji tasarrufu sağlamayabilir fakat korozyona karşı ciddi bir koruma sağlayacağı için depreme karşı yapının daha güçlü kalmasını sağlayacaktır.

Su Yalıtımı Nedir Ve Nasıl Uygulanmalı

Su Yalıtımı Nedir Ve Nasıl Uygulanmalı

Genel

1- Yapısal su yalıtımı

Genel olarak beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak, betonun kalitesini artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği elde etmek amacıyla toz ya da sıvı halde bulunan yapı kimyasallarının katkı olarak kullanılması ile yapımıza su girişini ve etkilerini azaltıcı uygulamalar bütünüdür. Su/çimento oranını düşürerek beton içerisindeki kılcal boşlukları azaltan, beton içerisindeki kapiler boşlukların tıkayan vb. fonksiyonlara sahip beton katkıları ve derz malzemeleri bu gruba girer.

Dış yüzeye uygulanan derz malzemeleri: Suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerine girmesini engellemek için polietilen veya hypalon su tutucu bantlar kullanılır. Suyu durdurma veya beton içerisinde gideceği yolu uzatma prensibi ile çalışırlar.

Betonun bünyesine uygulanan derz malzemeleri: Dış yüzeydeki suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerinden geçişini engellemek için su tutucu bantlar veya su ile genleşen mastik ve profiller kullanılır. Suyu durdurma veya beton içerisinde gideceği yolu uzatma prensibi ile çalışırlar.

İç yüzeye uygulanan derz malzemeleri: İ ç yüzeydeki suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerinden geçişini engellemek için hypalon su tutucu bantlar kullanılır. Suyu durdurma prensibi ile çalışırlar.

2- Yüzeysel su yalıtımı

Suyun bulunabileceği dış ortam ile yapı kabuğu arasında su geçirimsiz katman oluşturmak için yapılan işlemler bütünüdür. Bu amaçla su geçirimsiz özel su yalıtım örtüleri kullanılır.

Su yalıtımı, yapılara suyun girebileceği bölgelere doğru su yalıtım malzemelerinin uygulanması ile yapılır. Su yalıtımı uygulamalarının suyun geldiği taraftan, yani yapının dış tarafından yapılması tercih edilmelidir.

Temelde yapılacak uygulamalarda ilk adım; zemin etüdü ve varsa zemin suyunun test edilerek bu suların olası etkilerinin tespit edilmesidir. Yapılan etüt çalışmalarının ardından, mümkünse binanın toplam oturma alanından daha büyük olacak şekilde yatay olarak grobeton dökülür ve bunun üzerine su yalıtım katmanı uygulanır. Bina su yalıtımının üzerine inşa edilir ve suyun etki edebileceği seviyeden temele kadar olan düşey duvarlara da su yalıtımı uygulanır. Grobeton üzerine yapılan su yalıtımı ile düşey duvarlara yapılan su yalıtımları üst üste bindirilerek bina dıştan bohçalanmış olur. Binanın oturma alanından daha geniş temel çukurlarının açılamadığı durumlarda ise yapının üzerine oturacağı bir betonarme çanak oluşturulur. Bu çanağın iç tarafından su yalıtımı yapılır ve bina bu çanağın içine oturtulur. Uygulamalar, yalıtımı geçemeyen suların yapıdan uzaklaştırılması amacıyla su yalıtımından daha aşağı seviyede drenaj yapılması ile tamamlanır.

Çatılarda ısı ve su yalıtımı çözümleri birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Çatılarda yapılan ısı yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufunun yanı sıra, yoğuşmayı (terlemeyi) önlerken, su yalıtımı uygulamaları da yağış sularının yapıya zarar vermesini engelleyerek bir bütün oluşturur. Eğimli çatılarda su yalıtımı, çatı örtüsü altına su yalıtım örtüleri serilerek veya çatı örtüsü olarak güneşin ultra-viyole ışınlarına dayanıklı su yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılır. Yalıtımı aşamayan su, dere ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları vasıtası ile yapıdan uzaklaştırılarak uygulama tamamlanır. Teras çatılarda ise suyun yönlendirilmesi için, önce bir eğim betonu dökülür. Yapılan tespitlere bağlı olarak su ve ısı yalıtımı uygulamaları yapılır. Süzgeçler ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları ile su yapıdan uzaklaştırılır.

3- Su Yalıtım Malzemeleri

Temel olarak su geçirimsizlik sağlayan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, kullanım alanlarına ve özelliklerine göre üç ayrı başlık altında toplanırlar.

A- Su Yalıtım Örtüleri

Plastik esaslı örtülerin üretici firmaların geliştirdikleri formülasyonlara göre çeşitli tipleri bulunmaktadır.

Kullanılan bazı plastik tip su yalıtım malzemeleri:

  • Bitümlü örtüler: Okside Bitümlü Örtüler, Polimer Bitümlü Örtüler (APP/SBS katkılı)
  • Sentetik örtüler: PVC, EPDM, TPO, ECB/ECO, vb.

B- Sürme Esaslı Malzemeler

Bir yapıyı düşündüğümüzde temel-perde, teras-çatı, balkon, ıslak mekanlar, kapı-pencere detayları ve dış yüzeylerde kullanılırlar.

Ayrıca su depoları, kanallar, yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görürler. 4’e ayrılırlar.

  • Çimento esaslı malzemeler
  • Akrilik esaslı malzemeler
  • Bitüm esaslı malzemeler
  • Poliüretan esaslı malzemeler

C- Yapısal Su Yalıtım Malzemeleri

  • Yapı kimyasalları
  • Derz malzemeleri
Su Yalıtımı Hakkında Doğru ve Yanlışlar

Su Yalıtımı Hakkında Doğru ve Yanlışlar

Genel

Yanlış : Toprak altı temel perdelerin üzerine koruyucu tabaka uygulamadan toprak dolgusu yapılsa da yalıtım hasar görmez.
Doğru : temel perde su yalıtımı, toprak dolgudan önce koruma altına alınmalıdır.

Yanlış : Geniş beton yüzeylerde hareket ve çatlama riski olmadığı için, kullanılacak su yalıtım malzemesinin esnek olmasına gerek yoktur.
Doğru : Geniş alanların su yalıtımında esnek ve çatlak köprüleme özelliğine sahip malzemeler tercih edilmelidir.

Yanlış : C30 dan sonra betonlar su geçirimsiz olmaya başlar, su yalıtımı yapmaya gerek yoktur.
Doğru : Betonlardaki su geçirimsizliğinin beton mukavemeti ile doğrudan ilgisi yoktur. Su beton içerisindeki kılacal boşluklardan geçer. Pratikte boşluksuz beton yapmak hemen hemen olanaksızdır. Her tür betona su yalıtımı yapılmalıdır.

Yanlış : Yeni binalarda rötre çatlağı olmadığı için kullanılan su yalıtım malzemesinde çatlak köprüleme özelliğine ihtiyaç yoktur.
Doğru : Taze beton ilk 6 ay bünyesindeki serbest suyu kaybedeceğinden çatlama riski çok yüksektir. Zemin oturması sebebi ile özellikle yeni binalarda meydana gelen bina hareketleri sonucu oluşan çatlaklar için uygun çatlak köprüleme özelliğine sahip malzemeler tercih edilmelidir.

Yanlış : Basınçlı su tıkama (su tut) harçları tek başına su yalıtımı yapmaya yeterlidir.
Doğru : Basınçlı su tıkama harçları üzerine tekrar uygulama yapılmadığında su basıncı ile zamanla mukavemetini yitirebilir.

Yanlış : Su yalıtım uygulamalarında her malzeme her türlü alana kullanılabilir. Uygulama sadece kullanacak ustaya bağlıdır.
Doğru : Su yalıtımı için kullanılacak malzeme, uygulanacak alana göre seçilmelidir. Her yalıtım için farklı malzeme bulunmaktadır.

Yanlış : Yüzeyde su birikintisi varken de şaloma ile bitümlü membran yapıştırması yapılabilir.
Doğru : Bitümlü membran uygulamasından önce yüzey kurutulmalı ve astarlanmalıdır.

Yanlış : Bina zemini su almıyor, bu nedenle su yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.
Doğru : Bina zemininden su çıkmasa da su yalıtımı mutlaka yapılmalıdır.

Yanlış : En üst katta oturuyorum sadece dairemin olduğu kısma su yalıtımı yaptırmak yeterlidir.
Doğru : Su yalıtımı bina terasının bütününe uygulanmalıdır.

Yanlış : Binamızın üst katına terastan su geliyor, seramik kaplama yaptırdık.
Doğru : Seramik yalıtımın koruyucu ve zemin kaplamasıdır. Su yalıtımı uzman ekiplerce doğru tercih edilen su yalıtım ürünleri ile yapılabilir.

Yanlış : Havuzumuzun betonunu tek parça ve katkılı döktük, bu nedenle su yalıtımına gerek yok.
Doğru : Su yalıtımı doğru seçilmiş esnek su yalıtım malzemeleri ile yapılır.

Yanlış : Depremde binaların yıkılmasının nedeni eksik malzeme kullanımıdır.
Doğru : Yıkılma nedenleri sadece eksik malzeme kullanımı değildir. Su yalıtımı yapılmadığı için temelde kullanılan demirin korozyona uğrayıp çürümesidir.

Yanlış : Temel perde duvarlarında su yalıtımı için drenaj levhası yeterlidir.
Doğru : Drenaj levhası temel veya perdede yapılan yalıtımı koruma amaçlıdır. Tek başına su yalıtım malzemesi değildir.

Yanlış : Terasımıza toprak dökerek çiçek yetiştirmek istiyoruz, drenaj sistemi yaptırdık yeterli olacaktır.
Doğru : Teraslarda yeşil örtü oluşturulması için yalnızca drenaj sistemi yeterli değildir, uygun su yalıtımı ve filrasyon sistemi oluşturulması gerekir. Bitki köklerine dayanıklı uygun su yalıtım malzemeleri ile bir sistem oluşturulmalıdır.

Yanlış : Binamız kuzey cepheden su alıyor iç cephelerde rutubetlenme var dışarıdan zift sürmek yeterli olur.
Doğru :Binaların kuzey cephelerine zift türevi ürünler sürmek doğru bir uygulama değildir, sorun dış cephelerde su ve ısı yalıtımının birlikte yapılmasıdır.

Yanlış : Evimizin ıslak hacimleri düşük döşeme ve kum ile dolduruldu, su yalıtımı malzemesi gerekmez.
Doğru : Kum ile düşük döşemelerin doldurulması su yalıtımı anlamına gelmez. Seramik altında doğru seçilmiş çimento esaslı veya bitüm esaslı su yalıtım ürünleri kullanılmalıdır.

Yanlış : Temel grobetonunu döktükten sonra XPS döşendi, su yalıtımı yaptırmamıza gerek kalmamıştır.
Doğru : XPS ürünler yalnızca ısı yalıtımı amacı ile kullanılır, su yalıtımıına faydası yoktur, su yalıtımı ayrıca yapılmalıdır.

Yanlış : Su yalıtımının bize enerji tasarrufu olarak bir faydası olmayacaktır, yaptırmamıza gerek yoktur.
Doğru : Su yalıtımı enerji tasarrufu sağlamayabilir fakat korozyona karşı ciddi bir koruma sağlayacağı için depreme karşı yapının daha güçlü kalmasını sağlayacaktır.

Su Yalıtımı Sistemleri

Su Yalıtımı Sistemleri

Genel

Yağmur, kar, yeraltı suyu ve yapılarda kullanılan suyun sızması gibi yollarla binalara nüfuz eden su ve nem; başta taşıyıcı sistem olmak üzere tüm yapı elemanlarına zarar verirken, bir yandan da binada kötü görüntülere ve yaşanılan mekanların sağlıksız hale gelmesine neden olmaktadır.

Su yalıtım (su izolasyonu) uygulaması yapılmayan binalarda betonarme taşıyıcı sisteme nüfuz eden su, betonun taşıyıcı özelliğini kaybetmesine ve donatının korozyona uğrayarak kesit kaybına yani incelmesine neden olmaktadır. Ayrıca yapı elemanları bünyesine giren suyun soğuk havalarda donması da çatlaklara ve beton bütünlüğünün bozulmasına yol açmaktadır. Sonuçta, zaman içerisinde taşıyıcı sistemin dayanımı düşmekte ve yapı güvenliğini tehdit etmektedir.
İşte bu yüzden su yalıtımı (su izolasyonu), yapıların güvenli ve uzun ömürlü olması için yaşamsal önem taşımaktadır. Diğer yandan iç mekanlara su ve nem girmesiyle; boya, parke gibi kaplamaların zarar görmesi, insan sağlığına zarar veren küf ve mantar oluşumu gibi istenmeyen durumlar, su ve nem yalıtımı ile engellenmekte, böylece konforlu ve sağlıklı yaşam alanları yaratılmaktadır.

Su yalıtımının yukarıda belirtilen faydaları sağlaması, sağlıklı ve uzun ömürlü olması için sadece doğru malzeme kullanmak yeterli değildir. Doğru malzemelerin, doğru yerde ve doğru yöntemlerle uygulanması, başarılı bir su yalıtım uygulamasının olmazsa olmaz koşullarıdır.

Islak mekanlar için su yalıtım (su izolasyonu) sistemi

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak  mekanlar genellikle seramik ile kaplıdır. Ancak seramik uygulaması tek başına su yalıtımı (su izolasyonu) sağlamaz.

Su yalıtımı (su izolasyonu) yapılmamış ıslak mekanlarda suyun döşeme ve duvarlardan sızması komşu bölgelerde bozulmalara yol açabilir. Alçı, ahşap, gaz beton gibi hassas yüzeylerin su alması ancak pahalı tamiratlar ile telafi edilebilir.

Islak mekanlarda kritik noktaları da göz önüne alarak yapılacak uygun bir su yalıtım uygulaması etkin bir yalıtım performansı ve konfor sağlar.

Gezilen teras çatılar için su yatılım (su izolasyon) sistemi

Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır.

Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerde seramik vb. Kaplamarın altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer.

Gezilmeyen teras çatılar için su yalıtım (su izolasyon) sistemi

Teras olarak inşa edilmiş, kullanıma açılmayacak çatılarda yağmur ve kar sebebiyle yüzeyde birikecek su, uygun tahliye önlemleri alınması halinde dahi döşeme betonunda sızarak yaşam mekanlarında konfor problemlerine sebep olur.

Bu tür problemler, teras çatı sebebiyle binanın maruz kalacağı ısı kaybını da önleyecek ısı yalıtım levhalarının da sisteme dahil edildiği ters çatı detayı ile önlenebilir.

Temel perde duvarlar için su yalıtım (su izolasyon) sistemi

Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapıldığı andan itibaren sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır.

Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamarı ancak yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur; betonun su geçirimsizlik katkısı ile hazırlanması iste tam bir su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, çelik donatıda korozyona sebep olup, sonrasında yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. İç mekanlarda oluşacak rutubet aynı zamanda yaşam konforunu da olumsuz yönde etkiler. Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı ürünler ile dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlar.

Temeller için su yalıtım (su izolasyon) sistemi

Temel bölgeleri oturduğu zeminden gelecek her tür sızıntı şeklinde, basınçlı veya basınçsız suya maruz kalırlar.

Yalıtılmamış bölgelerden temel betonun bünyesine nüfüz edecek zemin suuyu zaman içerisinde çelik donatının korozyona uğrayarak genleşmesine ve betonarmede ciddi hasarlara sebep olur. Sağlam bir yapı için en önemli unsurlardan biri olan temelde bu şekildeki bir problem binanın ömrünü önemli derecede kısaltır.

Geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşılaşmamak için dışarıdan bohçalama yöntemiyle temel altı su yalıtımı yapılması gerekir.

Bodrum katları için rutubet yalıtım (su izolasyonu) sistemi

Perde beton veya örme duvar olarak inşa edilmiş bodrum katlarında, bina inşaatı esnasında gerçekleştirilmemiş ya da hatalı veya eksik yapılış yalıtım uygulaması sebebiyle zamanla duvar ve zeminlerde rutubet ve hatta su sızdırma problemleri oluşabilir.

Kış aylarında ve yağmur mevsiminde artacak problem, yüzeylerdeki boya ve diğer kaplamaların kabarmasına sebep olmakla birlikte, özellikle sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurur.

Bu durum, bodrum duvar ve zeminlerde negatif basınca dayanıklı su yalıtım (su izolasyon) harçları uygulaması ile önlenmelidir.