Yalıtım | izolasyon | Yalıtım çeşitleri
Yalıtım çeşitleri genel olarak 4 başlık altında toparlanabilir. Bunlar ; ,Ses yalıtımı ,Isı yalıtımı ,Su yalıtımı ,Yangın yalıtımı .Su, hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen, izolasyonu yapılmamış yapılarda önemli bir sorundur. Su, nem halinde duvar, döşeme, kapı pencere gibi yapı elemanları bünyesinde bulunur. Nem, bu yapı elemanlarının bozulmasına, özelliklerinin zamanla yitirilmesine neden olur.

Ahşabı çürütür, demiri paslandırır, beton üzerinde don etkisi yaparak patlama, dökülme, tuz kusması ve depreme karşı dayanıksız yapı gibi hasarlara neden olabilir.Yapının sudan korunması için çeşitli uygulama yöntemleri vardır. Çatı/saçak, , tretuvar, drenaj, sıva yapılarda standartlaşmış yapı yalıtım elemanlarındandır. Bununla birlikte yalıtım amacıyla likit, cam yünü,  mantar, sentetik elyaf gibi çeşitli yapı malzemeleri geliştirilmiştir. Yalıtım çeşitlerini üç ana kategoride inceleyebiliriz: 
 
1. Su ve neme karşı yalıtım
2. Isıya karşı yalıtım
3. Sese karşı yalıtım 
 izolasyon
Su ve neme karşı yalıtım: Suyun Ahşap, metal, doğaltaş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır. Binaya dıştan yağmur, kar, yüzey ve sızıntı yer altı/yer üstünden gelen su, bina bünyesinde: Beton, sıva, duvar vb. harçlarının içerisindeki nem, bina içerisindeki: Su tesisatlarından sızan sulara karşı yalıtım uygulaması su ve neme karşı yalıtımı zorunlu kılan hallerdir.
Su ve neme karşı alınabilecek önlemler: 
 
• Saçaklı çatı yapmak, 
• Sıva yapmak veya çinko bakır yada taş plaklarla kaplamak,
• Bina yüzeylerinde suyu çabuk akıtan denizlik, damlalık, vb. profiller oluşturmak, 
• Bina çevresinde ~1mt genişliğinde yaya kaldırımı (tretuvar) yapmak, 
• Drenaj yapmak 
 
Su ve neme karşı yapılan yalıtımlar: 
1. Drenaj
2. Temelde yalıtım 
3. Banyo vb. ıslak zeminlerde yalıtım 
4. Teras ve çatılarda yalıtım 


Bu yalıtım çeşitlerinin uygulaması ile ilgili bilgileri diğer yazılarımda inceleyeceğiz.

Yorum Gönderin